KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

KABB driver et allsidig arbeid for syns- og lesehemmede med basis i et kristent grunnsyn. Vi hjelper også menigheter og organisasjoner med å legge til rette sin virksomhet for disse gruppene.

KABB driver et allsidig arbeid for syns- og lesehemmede med basis i et kristent grunnsyn. Vi hjelper også menigheter og organisasjoner med å legge til rette sin virksomhet for disse gruppene.

Telefon nummer: 69 81 69 81

Besøksadresse: Skogveien 22, 1831 Askim

Postadresse: Postboks 333, 1802 Askim

Nettside: www.kabb.no

E-mail: kabb@kabb.no