Kirkerådet

Kirkerådet

Kirkerådet har som hovedoppgave å være Kirkemøtets forberedende og iverksettende organ. 

Kirkerådet har koordineringsansvar for kirkens beredskap ved ulykker og katastrofesituasjoner. 

Den norske kirkes nord–sør-informasjon har vært i virksomhet fra 1977, finansiert av NORAD-midler og administrert av Kirkerådet.

Kirkerådets sekretariat har seks avdelinger: Avdeling for menighetsutvikling, Avdeling for administrasjon, Avdeling for samisk kirkeliv, Avdeling for økumenikk og internasjonale relasjoner og Avdeling for kommunikasjon, informasjon og IT.

Nettside: www.kirken.no

E-mail: post.kirkeradet@kirken.no

Telefon nummer: 23 08 12 00

Faks: 23 08 12 01

Postadresse: Postboks 799 Sentrum

Besøksadresse: Rådhusgata 1-3

Postnr/Poststed: 0106 Oslo