Norges Kristelige Student- og Ungdomslag

Norges Kristelige Student- og Ungdomslag

Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Våre fire grunnstrategier:
-Bygge felleskirkelige skole- og studentlag som gjør Jesus kjent på skoler og studiesteder
-Bygge unge ledere
-Bygge et bønne og ressursnettverk rundt Lagsarbeidet i Norge
-La ungdom få erfare den verdensvide kirke og kalle ungdom til tjeneste i misjon og internasjonalt studentarbeid

Nettside: www.nkss.no

E-mail: post@nkss.no

Telefon nummer: 22 99 24 24

Faks: 22 20 61 43

Postadresse: Holbergs plass 4

Besøksadresse: Holbergs plass 4

Postnr/Poststed: 0166 Oslo