Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd

Rådet er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge. Rådets formål er blant annet å fremme gjensidig forståelse, respekt og samhandling lokalt og nasjonalt mellom kristne kirker og trossamfunn.

De jobber for respekt for religionsfrihet og menneskerettigheter, både i lovgivning og praksis på alle plan og medvirker internasjonalt for å skape og utvikle gode relasjoner mellom kristne trossamfunn.

Nettside: www.norgeskristnerad.no

E-mail: post@norkr.no

Telefon nummer: 23 08 13 00

Postadresse: Rådhusgata 1-3

Besøksadresse: Rådhusgata 1-3

Postnr/Poststed: 0151 Oslo