Søndagsskolen Norge

Søndagsskolen Norge

SØNDAGSSKOLEN NORGE (tidligere Norsk Søndagsskoleforbund) er en sammenslutning av søndagsskoler og andre barnegrupper. Basis i vårt arbeid er Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse.

Nettside: https://www.sondagsskolen.no/

E-mail: post@sondagsskolen.no

Telefon nummer: 22 08 71 00

Faks: 22 08 71 01

Postadresse: Postboks 98 Sentrum 0101 Oslo

Besøksadresse: Rådhusgata 1

Postnr/Poststed: 0151 Oslo