Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union

Syvendedags Adventistkirken - Den Norske Union

Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge er del av et verdensomfattende protestantisk trossamfunn. Adventister deler de sentrale delene av den kristne tro med hele kristenheten. To kjennetegn ved adventistenes tro fremheves i trossamfunnets navn. Den første delen av navnet viser til troen på den sjuende dag som hviledag slik det omtales i de ti bud.

Nettside: www.adventist.no

E-mail: post.dnu@adventist.no

Telefon nummer: 32161670

Postadresse: Postboks 124, 3529 Røyse

Besøksadresse: Vik senter, 3530 Røyse