Sammen får vi ting til å skje

Sammen får vi ting til å skje

Det finnes knapt grenser for hva som blir til i samarbeidet mellom kommune og frivillighet. Her er noen eksempler som viser de unike samarbeidene rundt om i landet:

 

Sammen får vi ting til å skje

Skitrekk på dugnad 

I Akershusbygda Gjerdrum tar de dugnad på alvor. Der har de bygget både kulturhus og alpinbakke på dugnad.

Men det frivillige arbeidet stopper ikke der. Sammen med Ressursnettverk for barn og unge i Gjerdrum (RBU) arrangerer kommunen sommeraktivitetsuka i juni hvert år. Her stiller de frivillige lagene opp med aktiviteter for barna. I fjor deltok 300 barn på aktivitetsuka som er helt gratis. 

Ressursnettverket er organisert av Gjerdrum il og jobber med å skaffe ressurser til barn og unge som enten faller igjennom eller trenger bistand for å komme seg inn i fritidsaktiviteter. Her får de unge dekket blant annet idrettsutstyr, sangtimer, kontingent eller pc. 

På blind date med en frivillig organisasjon

I Haugesund inviterer kommunen til en egen dag der de lokale foreningene får vist frem tilbudene for barn og unge.

I forkant av arrangementet ringer kommunen rundt til alle organisasjonene for å få med så mange som mulig. Foreningenes dag er for alle femteklassinger og holdes på en skoledag.

Sammen får vi ting til å skje

Hver elev får velge seg fire aktiviteter de vil delta på. Slik får foreningene vist seg frem og barna blir oppmuntret til aktivitet. Foreningenes dag har resultert i mange flere medlemmer for organisasjonene.

Haugesund kommune og Haugesund Turistforening har også markert seg med samarbeidet Aktiv i friluft. Det FRIFO-støttede prosjektet har resultert i flere samarbeid mellom turistforeningen og kommunen. Ett av disse er et friluftstilbud for utviklingshemmede der kommunen stiller med ledsagere og Turistforeningen arrangerer friluftsaktiviteter. Kommunen har også et lignende samarbeid med en turgruppe for psykisk helse.

 


«Vi får nye frivillige som blir med fordi de ser at vi gjør en stor innsats for andre»

Haugesund Turistforening

 

Morsommere SFO

Sammen får vi ting til å skjeI Asker kommune har SFO startet et samarbeid med de lokale frivillige organisasjonene. Nærmiljøtiltaket har ført til både flere aktiviteter og en helt ny friidrettsgruppe. 

For noen år tilbake merket kommunen at et tynt aktivitetstilbud førte til frafall fra SFO. De ansatte bestemte seg for å gjøre tilbudet mere spennende og løsningen ble et samarbeid mellom skolen og de frivillige organisasjonene i nærmiljøet. 

Heggedal il bidro med gratis idrettsaktiviteter og kurs i friteknikk. Idrettslaget bruker både gymsal og idrettsanlegg i undervisningen. Friidrettsgruppa har nå blitt til en egen gruppe i idrettslaget. 

Elever fra idrettsfag har også praksisplass på SFO. I tillegg har det blitt opprettet et eget valgfag for idrettsledelse ved ungdomskolen. Flere ungdommer er nå med som frivillige på SFO etter skoletid og får med seg både diplom og attest fra ordføreren.   

Hjertestarter for frivilligheten

På Veitvet i Oslo har bydelen satset på å løfte frivilligheten med et helt eget beboerkontor. Etter fem år har 18 nye organisasjoner og et bibliotek kommet til.

Sammen får vi ting til å skje

– Vi har fungert som en hjertestarter for organisasjonene, sier prosjektansvarlig på Stikk Innom-sentralen. En av arbeidsoppgavene har vært å løfte det multikulturelle organisasjonsbildet og gi organisasjonsopplæring. Før prosjektet ble realisert trodde kommunen at foreningslivet i bydelen lå nede, men etter en omfattende kartlegging viste det seg at det fantes 70 ulike lag og foreninger i området.

Bydelen har også lagt til rette for å tiltrekke seg personer med kreative yrker. Sammen med Veitvet senter tilbød Bydel Bjerke gratis kontorplass i bytte mot at de som fikk kontorplass skulle delta i et fellesskap for å utvikle ideer for å bedre bomiljøet på Veitvet. Prosjektet Bok på Veitvet springer ut fra dette og er i dag et åpent brukerstyrt bibliotek drevet av frivillige.


  «I krysningspunktet mellom kommune og innbyggere skjer det noe. Det er når vi gjør ting sammen at vi får til ting som fungerer. Å ha en god dialog med lag og foreninger er alfa og omega».

            Gjerdrum kommune

 

  • Flere gode eksempler finner du HER
  • HER kan du også lese om kommuner somhar gjennomgått ulike prosesser i utviklingen av en kommunal frivillighetspolitikk.

 

LES MER OM VÅRE KOMMUNEBESØK: 

 

Foto: Norges Friidrettsforbund, Ola Matsson/Skistar, Gjerdrum kommune og Bok på Veitvet