Samarbeid gir gevinst

Samarbeid gir gevinst

Få kommuner vet hvilke frivillige ressurser de har i lokalmiljøet. Derfor vil Frivillighet Norge hjelpe kommuner og frivillighet til å samarbeide.

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivilligheten er selve hjertet som får lokalsamfunnet til å pulsere. På landsbasis representerer dette 140.000 årsverk og en verdiskapning tilsvarende 77 milliarder kroner! Men selv om kommunene og frivilligheten jobber mot de samme målene har bare 13 prosent etablert en frivillighetspolitikk.


Lokal frivillighetspolitikk betyr at kommunen tar ansvar og legger til rette for at frivilligheten skal få gode vilkår. Ved å kartlegge og gå i dialog med den lokale frivilligheten vil man få et lokalsamfunn med høyere aktivitet, trygghet og bærekraft. En slik politikk vil føre til flere vinn- vinn situasjoner for både kommunen og frivilligheten.

Frivillighet Norge mener at frivillighet må settes på den politiske agendaen og forankres i kommunestyret. En frivillighetspolitikk må utarbeides i dialog med frivillige lag og foreninger for å gi den legitimitet. 

Stort potensiale

Det er mange kommunale kroner tjent på å samarbeide med frivilligheten. De bidrar til et varmere og mer tillitsfullt samfunn, større samfunnsdeltakelse og mer demokrati. Frivilligheten kan være helsefremmende og har beredskap for å takle kriser og ulykker. Ikke minst skaper frivilligheten liv og røre.

Dersom kommunen legger til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer, vil dette gi en aktiv og voksende frivillig sektor. Dette vil føre til en halv million flere frivillige og lokalsamfunnet vil få høyere aktivitet, bli tryggere og mer bærekraftig. Kommunen vil spare penger, men også få gode samarbeidspartnere i arbeidet mot bedre folkehelse. Det vil bli mindre ensomhet og man får økt sosial kapital blant befolkningen.

Samarbeid gir gevinst

     

 

«I krysningspunktet mellom kommune og innbyggere skjer det noe. Det er når vi gjør ting sammen at vi får til ting som fungerer. Å ha en god dialog med lag og foreninger er alfa og omega».

Gjerdrum kommune

 

 

 

Foto: Røde Kors og Frelsesarmeen  

 

LES OGSÅ: 

 

AKTUELT:


Bydel Frogner utvikler en plan for folkehelse og frivillighet i dialog med frivilligheten

Bydel Frogner utvikler en plan for folkehelse og frivillighet i dialog med frivilligheten

Oslo kommune vedtok sin frivillighetsmelding i 2016. I den politiske behandlingen av meldingen ble bydelene oppfordret til å utvikle egne frivillighetspolitiske planer/meldinger. Frivillighet Norge er derfor glad for at Bydel Frogner nå skal lage en plan for folkehelse og frivillighet som skal inneholde konkrete tiltak for et tettere samarbeid med frivilligheten. Les mer » om - Bydel Frogner utvikler en plan for folkehelse og frivillighet i dialog med frivilligheten

Færder kommune lager en frivillighetsstrategi

Færder kommune lager en frivillighetsstrategi

Tjøme og Nøtterøy slår seg sammen til Færder kommune i 2018. Frivillighet Norge inngikk i 2016 en avtale med ledelsen i den fremtidige Færder kommune om å bistå med utviklingen av en kommunal frivillighetsstrategi. Rådmannen i Nøtterøy kommune er også ansatt som rådmann i Færder kommune. Det er første gang Frivillighet Norge bistår kommuner i en sammenslåingsprosess på denne måten. Les mer » om - Færder kommune lager en frivillighetsstrategi